Σχετικά

Σίτος, Οίνος, ήχος

Σίτος, Οίνος, ήχος

Στην καρδιά της Αθήνας, το Esthiō, δημιουργία του σεφ του οδηγού Michelin, ο Έλβι Δημήτρης Ζύμπα, ενώνει τη Βαλκανική και Ελληνική κουζίνα με τη δημιουργικότητα της Αθήνας. Ο σέφ με τις αλβανικές ρίζες συνδυάζει τοπικά κρασιά και ενδοσκοπική μουσική, καθιστώντας το Esthiō, έναν άξονα τόσο για γκουρμέ όσο και για δημιουργικούς ανθρώπους. Το Esthiō παντρεύει και γιορτάζει την παράδοση με την καινοτομία, κι έτσι, επαναπροσδιορίζει την εμπειρία φαγητού.

Σίτος, Οίνος, ήχος

Σίτος, Οίνος, ήχος

Στην καρδιά της Αθήνας, το Esthiō, δημιουργία του σεφ του οδηγού Michelin, ο Έλβι Δημήτρης Ζύμπα, ενώνει τη Βαλκανική και Ελληνική κουζίνα με τη δημιουργικότητα της Αθήνας. Ο σέφ με τις αλβανικές ρίζες συνδυάζει τοπικά κρασιά και ενδοσκοπική μουσική, καθιστώντας το Esthiō, έναν άξονα τόσο για γκουρμέ όσο και για δημιουργικούς ανθρώπους. Το Esthiō παντρεύει και γιορτάζει την παράδοση με την καινοτομία, κι έτσι, επαναπροσδιορίζει την εμπειρία φαγητού.

Σίτος, Οίνος, ήχος

Σίτος, Οίνος, ήχος

Στην καρδιά της Αθήνας, το Esthiō, δημιουργία του σεφ (που συμπεριλήφθηκε στον οδηγό Michelin με το προηγούμενο εγχείρημά του, Άλφικον), Έλβι Δημήτρη Ζύμπα, ενώνει τη Βαλκανική και Ελληνική κουζίνα με τη δημιουργικότητα της Αθήνας. Ο σέφ με τις αλβανικές ρίζες συνδυάζει Οινο, Σίτο και Ήχο, καθιστώντας το Esthiō, έναν άξονα τόσο για τους γκουρμέ όσο και για τους δημιουργικούς ανθρώπους της πολης. Το Esthiō παντρεύει και γιορτάζει την παράδοση με την καινοτομία, κι έτσι, επαναπροσδιορίζει την εμπειρία φαγητού.

Σίτος, Οίνος, ήχος

Σίτος, Οίνος, ήχος

Στην καρδιά της Αθήνας, το Esthiō, δημιουργία του σεφ (που συμπεριλήφθηκε στον οδηγό Michelin με το προηγούμενο εγχείρημά του, Άλφικον), Έλβι Δημήτρη Ζύμπα, ενώνει τη Βαλκανική και Ελληνική κουζίνα με τη δημιουργικότητα της Αθήνας. Ο σέφ με τις αλβανικές ρίζες συνδυάζει Οινο, Σίτο και Ήχο, καθιστώντας το Esthiō, έναν άξονα τόσο για τους γκουρμέ όσο και για τους δημιουργικούς ανθρώπους της πολης. Το Esthiō παντρεύει και γιορτάζει την παράδοση με την καινοτομία, κι έτσι, επαναπροσδιορίζει την εμπειρία φαγητού.

Σίτος, Οίνος, ήχος

Σίτος, Οίνος, ήχος


Στην καρδιά της Αθήνας, το Esthiō, δημιουργία του σεφ του οδηγού Michelin, ο Έλβι Δημήτρης Ζύμπα, ενώνει τη Βαλκανική και Ελληνική κουζίνα με τη δημιουργικότητα της Αθήνας. Ο σέφ με τις αλβανικές ρίζες συνδυάζει τοπικά κρασιά και ενδοσκοπική μουσική, καθιστώντας το Esthiō, έναν άξονα τόσο για γκουρμέ όσο και για δημιουργικούς ανθρώπους. Το Esthiō παντρεύει και γιορτάζει την παράδοση με την καινοτομία, κι έτσι, επαναπροσδιορίζει την εμπειρία φαγητού.

lifo

Αξίζει

lifo

Αξίζει

lifo

Αξίζει

lifo

Αξίζει

lifo

Αξίζει

athinorama

14/20

athinorama

14/20

athinorama

14/20

athinorama

14/20

athinorama

14/20

Google

4.7

Google

4.7

Google

4.7

Google

4.7

Google

4.7

Η Ιστορία μας

Η Βαλκανική χερσόνησος είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή, με διάφορες εθνικές ταυτότητες και γαστρονομικά διαλέκτους. Οι άνθρωποι της περιοχής μοιράζονται πολλές κοινότητες στα συστατικά και τις μεθόδους μαγειρέματος τους, καθώς και διακρίσεις. Ο Ελβί-Δημήτρης Ζύμπα ήθελε να "φωτίσει" αυτό το μοναδικό μωσαϊκό με τον δικό του τρόπο, έτσι γεννήθηκε το Esthiō.

Η Ιστορία μας

Η Βαλκανική χερσόνησος είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή, με διάφορες εθνικές ταυτότητες και γαστρονομικά διαλέκτους. Οι άνθρωποι της περιοχής μοιράζονται πολλές κοινότητες στα συστατικά και τις μεθόδους μαγειρέματος τους, καθώς και διακρίσεις. Ο Ελβί-Δημήτρης Ζύμπα ήθελε να "φωτίσει" αυτό το μοναδικό μωσαϊκό με τον δικό του τρόπο, έτσι γεννήθηκε το Esthiō.

Η Ιστορία μας

Η Βαλκανική χερσόνησος είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή, με διάφορες εθνικές ταυτότητες και γαστρονομικά διαλέκτους. Οι άνθρωποι της περιοχής μοιράζονται πολλές κοινότητες στα συστατικά και τις μεθόδους μαγειρέματος τους, καθώς και διακρίσεις. Ο Ελβί-Δημήτρης Ζύμπα ήθελε να "φωτίσει" αυτό το μοναδικό μωσαϊκό με τον δικό του τρόπο, έτσι γεννήθηκε το Esthiō.

Η Ιστορία μας

Η Βαλκανική χερσόνησος είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή, με διάφορες εθνικές ταυτότητες και γαστρονομικά διαλέκτους. Οι άνθρωποι της περιοχής μοιράζονται πολλές κοινότητες στα συστατικά και τις μεθόδους μαγειρέματος τους, καθώς και διακρίσεις. Ο Ελβί-Δημήτρης Ζύμπα ήθελε να "φωτίσει" αυτό το μοναδικό μωσαϊκό με τον δικό του τρόπο, έτσι γεννήθηκε το Esthiō.

Η Ιστορία μας

Η Βαλκανική χερσόνησος είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή, με διάφορες εθνικές ταυτότητες και γαστρονομικά διαλέκτους. Οι άνθρωποι της περιοχής μοιράζονται πολλά κοινά στα συστατικά και τις μεθόδους μαγειρέματος τους, καθώς και διαφορές. Ο Ελβί-Δημήτρης Ζύμπα ήθελε να "φωτίσει" αυτό το μοναδικό μωσαϊκό με τον δικό του τρόπο, έτσι γεννήθηκε το Esthiō.